Historia Parafii

Wieś Mała wymieniana jest po raz pierwszy w 1353 r. Jeszcze w XVI w. należała do parafii Łączki Kucharskie. Warunki duszpasterskie były bardzo ciężkie, ze względu na odległość do kościoła. Właściciele dworu w Małej, Rafał i Elżbieta Łyczkowie, przystąpili w 1593 r. do budowy kościoła w Małej, który ukończyli w 1595 r. i uposażyli probostwo w grunty rolne i las. Parafię w Małej erygował 26.08.1596 r. biskup krakowski kard. Jerzy Radziwiłł, a następnie w 1597 r. dokonał konsekracji kościoła, pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Kościół jest zbudowany z drzewa modrzewiowego, obecnie pokryty gontem. Z inicjatywy Wojciecha Durka, miejscowego artysty, pod przewodnictwem ks. proboszcza Józefa Kuczka i parafian wybudowano pomnik Chrystusa Króla o wysokości 16,5 m., który poświęcono w 1937 r. W 1983 r. wybudowano nową, murowaną plebanię, a w 1984 r. wybudowano ogrodzenie wokół kościoła z miejscowego kamienia. W 1995 r. wybudowano na cmentarzu kaplicę pod wezwaniem św. Józefa, którą w tym samym roku poświęcił bp Edward Białogłowski. W latach 2000-2010, pod kierunkiem prob. Ks. Romana Jurczaka, wykonany został generalny remont kościoła od fundamentów po dach, który pokryto gontem. Od 2012 r. podjęto, pod kierunkiem nowego proboszcza – ks. Jacka Piroga, generalną renowację wnętrza świątyni wraz z jej wyposażeniem. Obecnie trwają prace remontowe na cmentarzu parafialnym oraz organizowana jest nowa trasa Drogi Krzyżowej do figury Chrystusa Króla.