KSM

„Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie”

GOTÓW!

Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii św. Michała Archanioła w Małej został założony 30 października 1998 r. z inicjatywy ks. Mieczysława Smolenia, ówczesnego wikariusza i działał do 2000 r. W 2011 r., po dziesięcioletniej przerwie, został reaktywowany przez młodzież z parafii wraz z nowym księdzem proboszczem Jackiem Pirogiem.

Głównym celem stowarzyszenia jest formacja duchowa młodzieży oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie Kościoła przez upowszechnianie katolickich wartości w każdej dziedzinie życia. Na cotygodniowych spotkaniach realizowane są tematy związane z Bogiem i Kościołem co pomaga młodzieży w przyjęciu pewnego stylu życia oraz pogłębia wiedzę religijną młodych. Spotkania oparte są na rozmowach i pracy z Pismem Świętym.

KSM jest miejscem dla młodych ludzi, którzy nie tylko pragną pogłębiać swoją wiarę, ale także szukają przyjaźni na całe życie. Młodzież spotyka się  na spotkaniach integracyjnych, organizuje różne wyjazdy oraz rozwija swoją aktywność fizyczną. Oddział jest bardzo aktywną grupą w parafii i dzięki temu cieszy się dużym zainteresowaniem.

Spotkania odbywają się w soboty po Mszy Świętej wieczornej na plebanii.  Członkowie KSM-u to młodzież w wieku od 14 lat wzwyż.

KSM to najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „Służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH MŁODYCH DO UDZIAŁU W NASZYCH SPOTKANIACH!