INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

(Do użytku wewnętrznego)

XXV Niedziela zwykła – 19 września 2021r.

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
Po Mszach świętych składka do puszek na katolickie Radio VIA.

We wtorek przypada święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, a we czwartek wspomnienie liturgiczne św. Ojca Pio.

Spowiedź przed odpustem będzie w sobotę od godz. 16:00 – 18:00.

W niedzielę w naszej parafii odpust ku czci Świętego Michała Archanioła.
Sumie odpustowej będzie przewodniczył i homilie wygłosi ks. kanonik Krzysztof Rusznica – proboszcz w Zaborowie.

Proszę o przygotowanie na odpust feretronów, a druhów strażaków o niesienie baldachimu podczas procesji.

Dziękuję za ofiarę na potrzeby parafialne od rodzin z Madejówki.

Dziękuję za wykoszenie trawy obok cmentarza panu Sławomirowi Tokarzowi.

Dziękuję paniom z kolejki za sprzątanie kościoła i dekorację kwiatową. Bóg zapłać! 
W tym tygodniu proszone są panie: Anna Bykowska, Anna Mroczek, Jadwiga Zielińska, Lidia Jezuit.
Dekoracja kwiatowa będzie przygotowana oddzielnie.

Informuję, że Urząd Wojewódzki w Rzeszowie poprzez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo 5 Gmin przyznał dotację dla naszej parafii na kolejny etap remontu Figury Chrystusa Króla. Program prac obejmuje odnowienie cokołu oraz wymianę ogrodzenia i kostki brukowej. Wszystkie prace są zatwierdzone i szczegółowo określone przez konserwatora zabytków. Dotacja którą otrzymaliśmy będzie wypłacona po zrealizowaniu i zapłaceniu prac, które muszą być wykonane do września 2022 roku. Informuję, że schody przy pomniku pozostają bez remontu.

Informuję, że w poniedziałek na spotkaniu księży proboszczów z przedstawicielami SPES Błażowa (zajmującej się dokumentacją i wykonawstwem) oraz przedstawicielami Kurii Diecezjalnej nie podano żadnej konkretnej daty uruchomienia instalacji fotowoltaicznych, które są w parafiach naszej diecezji.

Burmistrz Ropczyc zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości dofinansowania dla instalacji odnawialnych źródeł energii. Szczegóły poniżej.

* * * * * * * * *