INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

(Do użytku wewnętrznego)

XXVII Niedziela zwykła – 3 października 2021r.

Dziś po sumie i różańcu zmiana tajemnic różańcowych.

Od poniedziałku Msze święte wieczorne o godz. 17:00.

W poniedziałek przypada liturgiczne wspomnienie św. Franciszka z Asyżu,
we wtorek św. Faustyny Kowalskiej, a we czwartek wspomnienie NMP Różańcowej.

W piątek po Mszy św. nabożeństwo drogi krzyżowej pod Figurę Chrystusa.
Poprowadzi je wikariusz z parafii Łączki Kucharskie ks. Daniel Sączawa. 
Modlitwa różańcowa będzie odmawiana w trakcie drogi krzyżowej.

W niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11:00 uczniowie kl. III przygotowujący się do I spowiedzi i Komunii św. otrzymają poświęcony różaniec. Po różańcu spotkanie organizacyjne dla rodziców.

Również w niedzielę przeżywać będziemy kolejny Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się!”, który związany jest tzw. żywym pomnikiem Jana Pawła II. Po Mszach świętych składka do puszek na ten cel.

Zapraszam udziału w nabożeństwach różańcowych w niedziele po sumie, a w dni powszednie po Mszy świętej wieczornej.
W tym tygodniu proszę o poprowadzenie różańca poszczególne rejony:
poniedziałek – Budzikówka;
wtorek – Działy;    
środa – klasa VIII;   
czwartek – Dziedzicówka;   
sobota – Granice.

Dziękuję za ofiarę na potrzeby parafialne od rodziny z Kociomyśla.

Dziękuję paniom z kolejki za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę, a narzeczonym za dekorację kwiatową.  Bóg zapłać!
W tym tygodniu proszone są panie: Maria Wojnarowska, Halina Ciebień, Krystyna Jodłowska, Agnieszka Świętoń.

* * * * * * * * *

Starostwo powiatowe w Ropczycach informuje o możliwości bezpłatnych badań lekarskich.
Policja informuje o nasilonych próbach wyłudzeń pieniędzy poprzez rozmowy telefoniczne i apeluje o roztropność oraz ochronę danych osobowych. Szczegóły poniżej.