INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

(Do użytku wewnętrznego)

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 21 listopada 2021r.

Dziś obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystus Króla Wszechświata.

Po sumie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówimy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Za udział w tym nabożeństwie można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Dzisiejszy dzień to także święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Również dziś odpust w Niedźwiadzie, a po Mszach św. zbiórka ofiar do puszek na pomoc migrantom, którą organizuje CARITAS.

W poniedziałek liturgiczne wspomnienie św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej.

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent, a jednocześnie nowy rok liturgiczny.

Dziękuję paniom z kolejki za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę.  Bóg zapłać!  
W tym tygodniu proszone są panie: Monika Anderasik, Irena Smoczyńska, Anna Zapał, Jolanta Wodzisz.

Dziękuję za ofiary na potrzeby parafialne od rodzin z Miasta, Wsi, Witka, Podkościela, Kociomyśla, Rzek, Piterówki, Budzikówki, Porąbki, Jamszcza, Madejówki, Orkiszówki i Działów I i II.

W tym tygodniu został wykonany przyłącz ziemny gazu do kościoła oraz przyłącz wody na cmentarz, która teraz jest podłączona do budynku plebanii. Dziękuję panom z przysiołka Miklosówka za rozebranie chodnika przy kościele. Dziękuję panu Rafałowi Łojkowi za nieodpłatnie wykonane prace ziemne, a panu Grzegorzowi Ozga za wyrównanie chodnika żwirem. Kamienie będą ułożone na swoim miejscu po zimie. Dziękuję panu Antoniemu Nicosiowi za prace instalatorskie gazu i wody wykonane z dużym upustem finansowym. Na początku grudnia będzie wykonana instalacja gazowa wewnątrz kościoła.

Wykonanie projektu instalacji gazowej kosztowało 2600zł, a ziemny odcinek instalacji gazowej i zmiana przyłącza wody na cmentarz 6500zł.