INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

(Do użytku wewnętrznego)

VI niedziela zwykła – 13 lutego 2022r.

W poniedziałek przypada liturgiczne święto Św. Cyryla i Metodego – patronów Europy.

CARITAS prosi o przekazywanie 1% podatku na rzecz organizacji CARITAS Bliźni w Potrzebie. Środki te są przeznaczone na pomoc finansową w leczeniu chorych i niepełnosprawnych oraz na pomoc najbiedniejszym w wykupieniu lekarstw, czy udzielaniu pomocy poszkodowanym w zdarzeniach losowych.

Dziękuję za ofiary na potrzeby parafialne od rodzin z Dziedzicówki, Miasta, Jamszcza i Niedźwiady.

Dziękuję za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę.
Bóg zapłać!
W tym tygodniu proszone są panie: Ewa Olech, Krystyna Wiktor, Danuta Wiktor, Bogusława Pomaraniec.

* * * * *

Dyrektor Szkoły informuje, że w terminie 14 lutego – 4 marca br. można złożyć w sekretariacie szkoły wniosek o przyjęcie dziecka do kl. I szkoły podstawowej, zerówki i przedszkola na nowy rok szkolny 2022/23.
Wniosek można pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00 – 15:00.

Pan Sołtys informuje, że we wtorek od godz. 10:00 – 16:00 w remizie OSP będzie wydawał nakazy podatkowe na rok 2022.

* * * * *