INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Zmarła śp. Bronisława Dubiel z przysiółka Dział II.
Pogrzeb odbędzie się w sobotę o godz. 14.00.
Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie…