INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

(Do użytku wewnętrznego)

III Niedziela Wielkiego Postu – 20 marca 2022r.

W piątek 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest to Dzień Świętości Życia.
Módlmy się o ochronę ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

25 marca br. to również 30 rocznica utworzenia naszej Diecezji Rzeszowskiej.
Pamiętajmy w modlitwie o naszych pasterzach i całej wspólnocie Ludu Bożego.

Również w piątek zgodnie z prośbą arcybiskupa Stanisława Gądeckiego w każdej parafii o godz. 17.00 w łączności z Ojcem św. Franciszkiem modlić się będziemy o pokój odmawiając Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.

W wielkim Poście Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 16:30, następnie Msza święta, a w niedziele nabożeństwo Gorzkich Żali po sumie.

Całoroczna nieustająca adoracja Najświętszego Sakramentu, o której ks. biskup Jan Wątroba wspominał w liście pasterskim, a w tym roku połączona szczególnie z peregrynacją figury Matki Bożej Fatimskiej, w naszej parafii przypada 15 września (czwartek) w święto Matki Bożej Bolesnej.

Dziękuję za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę. Bóg zapłać! 
W tym tygodniu proszone są panie: Jolanta Susz, Dorota Książek, Danuta Chojecka, Lucyna Niedziela.

Próba chóru w poniedziałek o godz. 18:00 w szkole.