INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Zmarł śp. Stanisław Budzik z przysiółka Madejówka.
Pogrzeb odbędzie się w sobotę o godz. 11.30.
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…