INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Zmarła nasza parafianka śp. Jadwiga Strzępek z przysiółka Miklosówka.
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 15:00.