INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Zmarł śp. Józef Wojnarowski z przysiółka Miklosówka.
Pogrzeb odbędzie się w sobotę o godz. 13.00.
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…