INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

(Do użytku wewnętrznego)

XVI Niedziela zwykła – 17 lipca 2022r.

Dziś odpust w Zawadzie. Suma o godz. 11:00. Więcej informacji na plakacie.

W piątek przypada święto św. Marii Magdaleny, a w sobotę święto św. Brygidy – patronki Europy.

Za tydzień w niedzielę z racji wspomnienia św. Krzysztofa – patrona podróżnych – po każdej Mszy św. będzie modlitwa za kierowców i wszystkich podróżujących oraz błogosławieństwo pojazdów.
Ofiary składane do puszek przy tej okazji będą przeznaczone za pośrednictwem MIVA Polska na środki transportu dla misjonarzy.

O pomocy udzielanej misjonarzom przez MIVA Polska można przeczytać na stronie internetowej www.miva.pl

Dziękuję paniom z kolejki za sprzątanie kościoła i dekorację kwiatową.
 Bóg zapłać! 
W tym tygodniu proszone są panie: Elżbieta Madeja, Iwona Bęben, Elżbieta Dudek, Dorota Łojek.

Na stoliku z gazetami jest bezpłatne czasopismo seminaryjne „Znak łaski”.