INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Zmarł śp. Dariusz Pietrucha z przysiółka Dziedzicówka.
Pogrzeb odbędzie się po niedzieli.
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…