INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Zmarł śp. Mieczysław Książek (mieszkający na Śląsku) pochodzący z przysiółka Wieś.
Pogrzeb odbędzie się we środę o godz. 14:00.
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…