INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Zmarła śp. Teresa Miklos z przysiółka Zagórze.
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 14:00.
Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie…