INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

(Do użytku wewnętrznego)

V niedziela zwykła – 5 lutego 2023r.

W poniedziałek przypada liturgiczne wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy,
a w sobotę wspomnienie NMP z Lourdes oraz Światowy Dzień Chorego.
Podczas Mszy św. będzie możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych.

13 lutego w poniedziałek kandydaci do bierzmowania będą mieli egzamin w kościele po Mszy św.
Na spotkanie zapraszam także rodziców.

Dziękuję za poskładanie dekoracji świątecznych panu kościelnemu oraz panom Kazimierzowi Czaja i Januszowi Pacanowskiemu.

Dziękuję za ofiarę na potrzeby parafialne od rodziny z przysiołka Wieś.

Dziękuję za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę. Bóg zapłać!
W tym tygodniu proszone są panie: Małgorzata Dubiel, Wiesława Wójcik, Agnieszka Wójcik, Ewelina Książek.

***   ***   ***

Burmistrz Ropczyc informuje o możliwości składania wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (minimum 50 lat w jednym związku małżeńskim). Pary z terenu miasta i gminy Ropczyce, które nie miały jeszcze nadanego medalu mogą składać wnioski
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ropczycach, pok. nr 13 do końca lutego br.
W imieniu Jubilatów taki wniosek może złożyć również członek rodziny.

Starosta Ropczycko – Sędziszowski zachęca do skorzystania z bezpłatnego programu pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” skierowanego do opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wymagający całodobowej opieki. Program obejmuje zapewnienie opiekunom zastępstwa w sprawowaniu opieki, a podopiecznym tymczasowy całodobowy pobyt wraz z terapeutycznym wsparciem.

*** *** ***

*** *** ***