INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Zmarł śp. Władysław Pasowicz z przysiółka Rzeki.
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 12:00.
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…