INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Zmarł śp. Jerzy Opławski z przysiółka Kociomyśl.
Pogrzeb odbędzie się w sobotę o godz. 15:00.
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…