INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Zmarła śp. Kazimiera Chmura z przysiółka Dział I.
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 14:00 w Brzezinach.
Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie…