INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Zmarł śp. Marcin Skóra z przysiółka Miasto.
Pogrzeb odbędzie się w piątek o godz. 14:00.
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…