INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

(Do użytku wewnętrznego)

XIV Niedziela zwykła – 7 lipca 2024 r.

Dziś po sumie zmiana tajemnic różańcowych oraz poświęcenie nowego dzwonu do naszej dzwonnicy. Zdjęcia są poniżej.

W poniedziałek przypada wspomnienie Św. Jana z Dukli,
we czwartek święto Św. Benedykta – patrona Europy,
a w piątek wspomnienie Św. Brunona z Kwerfurtu.

W piątek po Mszy św. droga krzyżowa pod figurę Chrystusa, którą poprowadzi ks. Marcin Duś.

Dziękuję za ofiarę na potrzeby parafialne od rodziny z Rzek oraz ofiarę na nowy dzwon od rodziny z Madejówki.

Dziękuję panu Dariuszowi Matyskowi za wykonanie podstawy pod dzwon, która posłuży także do zamocowania starego dzwonu.

Dziękuję kolejnym paniom za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę, a nowożeńcom za dekorację kwiatową.  Bóg zapłać! 
W tym tygodniu proszone są panie: Wiesława Dziedzic, Krystyna Dziedzic, Monika Książek, Halina Bieszcz.

***   ***   ***

Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie ogłasza nabór do klas pierwszych, a Uniwersytet Rzeszowski zaprasza na 3-letnie studia na kierunku „Nauki o rodzinie”. Szczegóły poniżej.

U góry płaszcza dzwonu jest łaciński napis:
Samemu Bogu Chwała – w Roku Pańskim 1637 – Jakub Rlicher

Na dole płaszcza dzwonu widnieje napis również po łacinie:
Dzięki darowiznom ludzi pobożnych, dzięki mozolnej trosce Adama z Jodłowej i dzięki staraniu dostojnej pani Katarzyny Lickowej z Nowosielic.

Zgodnie ze sztuką ludwisarską i dla zachowania historii na dzwonie został dołożony napis:
Kopia staraniem parafian z Małej. AD 2024 W. Łania.