INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Zmarł śp. Jan Mazur z Niedźwiady.
Pogrzeb odbędzie się w Małej w poniedziałek o godz. 14:00.
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…

Zmarł śp. Eugeniusz Sobczyk z Niedźwiady.
Pogrzeb odbędzie się w Małej we środę o godz. 15:00.
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…

Zmarła nasza parafianka śp. Maria Strzałka z przysiółka Granice.
Pogrzeb odbędzie się we środę o godz. 12:30.
Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie…