INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Drodzy Parafianie i Goście!


Pragnę każdemu z was życzyć, aby w waszych sercach panował spokój i radość z przyjścia Jezusa. Mimo zewnętrznych okoliczności i niepewności wielu sytuacji życiowych trwajcie w niezachwianej ufności w pomoc i miłość Boga.


Boża Dziecina niech obdarza Was wszystkich swym błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami.


Życzę Wam mocnej wiary, nadziei płynącej z Bożego Narodzenia i miłości zdolnej do poświęcenia.
Wraz z ks. Edwardem, któremu dziękuję za posługę w konfesjonale i przy ołtarzu życzę Wam spokojnego i radosnego świętowania.


Szczęść Boże!
ks. Ryszard Pirga – proboszcz

***********

Zmarł śp. Wiesław Wiktor z Glinika.
Pogrzeb odbędzie się w sobotę 02.01.2021r. o godz. 13:00
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…

Zmarła śp. Maria Wiktor z przysiółka Krzemienica.
Pogrzeb odbędzie się we środę o godz. 10:30.
Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie…