INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

IV Niedziela Wielkiego Postu – 22 marca 2020r.

  1. We środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
  2. W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 16:30, a po nim Msza święta. W niedziele nabożeństwo Gorzkich Żali po sumie.
  3. W związku z przepisami sanitarnym oraz zgodnie z zarządzeniem ks. biskupa Ordynariusza nie będzie rekolekcji wielkopostnych szkolnych i parafialnych. Nie będzie również spowiedzi w jeden wyznaczony dzień przed samymi świętami. Dlatego możliwość spowiedzi będzie w dni powszednie od godz. 16:00, a we wtorek od godz. 6:30. Aby zachować odpowiednie warunki sanitarne spowiadał będę w tzw. babińcu.
  4. W przyszłą niedzielę zmiana czasu na letni.
  5. Nadal obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. dlatego zachęcam wszystkich pozostających w domu do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem radia, telewizji lub Internetu.
  6. Dziękuję za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę.  Bóg zapłać!  W tym tygodniu proszone są panie: Surczyńska Dorota, Cieślak Stanisława, Boronowicz Natalia, Misielak Alina.
  7. Wszyscy korzystający z pomocy medycznej proszeni są, aby zawsze na wstępie zgodnie z prawdą poinformować personel medyczny o pobycie za granicą Polski lub odbywanej kwarantannie.
  8. Intencje, które miał odprawiać ks. Rekolekcjonista będą odprawione przeze mnie w zmienionych terminach.