INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Zmarł śp. Paweł Krawiec z przysiółka Zagórze.
Termin pogrzebu będzie podany po ustaleniu.
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…