INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Zmarł śp. Tadeusz Bród z przysiółka Dziedzicówka.
Pogrzeb odbędzie się w sobotę o godz. 12:00.
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…