INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

(Do użytku wewnętrznego)

IV niedziela Adwentu – 19 grudnia 2021r.

We wtorek możliwość spowiedzi od godz. 14:00 – 17:00.

We wtorek Msza św. wieczorem o godz. 17:00 na zakończenie spowiedzi, natomiast we środę Msza św. będzie rano o godz. 7:00 ze względu na spowiedź w Wielopolu.

W piątek Msza św. o godz. 7:00. Jest to dzień Wigilii. Zachęcam, aby rozpocząć ją od wspólnej modlitwy i odczytania fragmentu Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Jezusa. Jest to także szczególny dzień pojednania z bliźnimi. Pasterka o północy. Składka z pasterki przeznaczona jest na Dom Samotnej Matki w Rzeszowie.

W sobotę uroczystość Bożego Narodzenia – Msze św. będą o 7:00,  9:00  i 11:00.

Najbliższa niedziela to święto Świętej Rodziny z Nazaretu.

Na stoliku z gazetami są bezpłatne egzemplarze czasopisma seminaryjnego Znak Łaski.

W zakrystii są opłatki na stół wigilijny.

Dziękuję za ofiary na potrzeby parafialne wpłacone na konto parafii oraz złożone w kościele od rodzin z Orkiszówki, Porąbki, Wsi, Zagórza, Jamszcza, Rzek, Podkościela.

Dziękuję państwu Matysek za wykonanie metalowych kwietników do ołtarza.

Dziękuję paniom z kolejki za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę.

Bóg zapłać!  

W tym tygodniu proszone są panie: Agnieszka Stasiowska, Teresa Ptaszek, Maria Wojnarowska, Anna Książek.

Próba chóru we środę w szkole o godz. 18:30.

W minionym tygodniu zostało uruchomione ogrzewanie kościoła. Pozostały do wykonania tylko prace wykończeniowe.
Kościół jest już ogrzewany dlatego w dni powszednie główne duże drzwi będą zamknięte – proszę korzystać z pozostałych wejść.
Jak już informowałem Urząd Ochrony Zabytków w Rzeszowie wydając zgodę na zamontowanie ogrzewania naszego kościoła określił, że ma być utrzymywana temperatura 8°C z niewielkimi zmianami.