INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Zmarła śp. Irena Wojnarowska z przysiółka Granice.
Pogrzeb odbędzie się we czwartek o godz. 13:00.
Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie…