INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Zmarła śp. Bogusława Barwińska z przysiółka Dziedzicówka.
Pogrzeb odbędzie się w piątek o godz. 14:00.
Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie…