INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Zmarł śp. Stanisław Rusin z przysiółka Podkościele.
Pogrzeb odbędzie się w sobotę o godz. 14:30.
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…