INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Zmarł śp. ks. Kanonik Czesław Łaguz, długoletni proboszcz parafii w Gliniku.
Eksporta do kościoła św. Maksymiliana Kolbe w Gliniku odbędzie się w czwartek, 2 lipca br. o godz. 14:00.
Pogrzeb odbędzie się w piątek, 3 lipca br. o godz. 12:00 również w Gliniku.


Więcej informacji na stronie parafii w Gliniku www.parafiaglinik.pl