INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Zmarł śp. Władysław Książek z przysiółka Madejówka.
Pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 14:00.
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…