INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Zmarła śp. Wiesława Ciołek z przysiółka Krzemienica.
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 14:00.
Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie…