INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Zmarła śp. Bronisława Dzikowska z przysiółka Rzeki.
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 15:00.
Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie…