INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Zmarła śp. Julia Chmura z przysiółka Madejówka.
Pogrzeb odbędzie się w sobotę o godz. 11:00.
Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie…