INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

(do użytku wewnętrznego)

XVI Niedziela zwykła – 23 lipca 2023r.

Dziś po każdej Mszy św. będzie modlitwa za kierowców i wszystkich podróżujących oraz błogosławieństwo pojazdów. Ofiary składane do puszek przy tej okazji są przeznaczone za pośrednictwem MIVA Polska na środki transportu dla misjonarzy.

We wtorek przypada święto św. Jakuba Apostoła oraz liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa, we środę liturgiczne wspomnienie Joachima i Anny – rodziców Najświętszej Maryi Panny, a w sobotę wspomnienie św. Marty.

Dziękuję paniom z kolejki za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę, do której dołożyła się p. Zofia Mazur, a nowożeńcom za dekorację kwiatową.  Bóg zapłać! 
W tym tygodniu proszone są panie: Anna Papier, Teresa Kmiecik, Wanda Solecka, Grażyna Pasowicz.