INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Zmarła śp. Zofia Kowalska z przysiółka Miasto.
Pogrzeb odbędzie się w sobotę o godz. 14:00.
Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie…