INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Zmarła nasza parafianka śp. Maria Ozga z przysiółka Działy.
Pogrzeb odbędzie się w środę o godz. 14:00.
Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie…