INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

(do użytku wewnętrznego)

Zmarł nasz parafianin śp. Stanisław Puszkin z przysiółka Dziedzicówka.
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 14:00.
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…

DYSPENSA

W związku z podjętymi decyzjami przez władze państwowe o nowych obostrzeniach i kolejnym ograniczeniu ilości wiernych mogących przebywać w świątyni (1 osoba na 15 m kwadratowych) Biskup Rzeszowski udzielił wszystkim wiernym dyspensy od obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.
Dyspensa obowiązuje do odwołania.

W naszej świątyni może przebywać maksymalnie 10 osób.

W najbliższą niedzielę (8 listopada) Msze święte
będą o godz.: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00 i 11:00.