INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

W Nowy Rok (1 stycznia) i w niedzielę (3 stycznia)
Msze święte będą o godz.: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00 i 11:00.

Pogrzeb śp. Wiesława Wiktora z Glinika (Łysej Góry)
będzie w sobotę 2 stycznia 2021 roku o godz. 13:00.
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…