INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Zmarł śp. Adam Ciebień z przysiółka Podkościele.
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 15:00.
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…