INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

DEKRET ODWOŁANIA DYSPENSY

Zgodnie z decyzją podjętą przez Konferencję Episkopatu Polski podczas 389. Zebrania Plenarnego KEP, z dniem 20 czerwca 2021 r. odwołuję obowiązującą do tej pory w Diecezji Rzeszowskiej dyspensę od obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i inne święta nakazane.

Wszystkich Diecezjan powierzam dobremu Bogu i opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski oraz naszych świętych Patronów.

Z serdecznym błogosławieństwem

+ Jan Wątroba
Biskup Rzeszowski

Od 20 czerwca 2021 r. wszyscy wierni mają moralny obowiązek uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii.

** ** ** ** **

Zmarła śp. Janina Opławska z przysiółka Porąbka.
Pogrzeb odbędzie się w piątek o godz. 15:00.
Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie…