INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Zmarła śp. Zofia Cabaj z przysiółka Jamszcze.
Pogrzeb odbędzie się we czwartek o godz. 12:00.
Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie…

Zmarła śp. Kunegunda Chmura z przysiółka Piterówka.
Pogrzeb odbędzie się we czwartek o godz. 14:00.
Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie…